0535 277 7626 - Serinyol mahallesi, Ertaş caddesi no:11 Serinyol, Hatay, TÜRKİYE
0535 277 7626 - Serinyol mahallesi, Ertaş caddesi no:11 Serinyol, Hatay, TÜRKİYE

Özgül Öğrenme Güçlüğü
Özgül öğrenme güçlüğü (ÖÖG), bireylerin okuma, yazma, dinleme, anlama, kendini ifade etme ya da matematik alanında yaşıtlarına ve zekâsına göre beklenilenin önemli ölçüde altında olmasıdır.
Özgül Öğrenme Güçlüğünün birkaç tipi vardır:
• Disleksi: Okuma alanında güçlük
• Disgrafi: Yazı alanında güçlük
• Diskalkuli: Matematik alanında güçlük
En sık görülen tipi ise Disleksidir.
Özgül öğrenme güçlüğünün nedenleri henüz tam olarak bilinmemekle birlikte, merkezi sinir sisteminin işleyiş bozukluğundan kaynaklandığı ve yapısal olduğu düşünülmektedir.
Kesinlikle zekâ geriliği değildir. Özgül öğrenme tanısı almış çocukların zekâ düzeyleri ya normal düzeydedir ya da normalin üzerindedir.
ÖÖG tanısı, özel standart testler aracılığı ile ruh sağlığı alanında çalışan uzmanlar tarafından konulmaktadır.
Okul öncesi dönemde bazı belirtiler olmasına karşın, genellikle okul çağındaki çocukların %15 -20’sine bu tanı konulmaktadır.
ÖÖG tanısı almış bireylerde Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) ile birlikte görülebilir ancak bu ikisi kesinlikle farklı bozukluklardır.
Okul başarıları genel olarak düşüktür. Yaşanılan başarısızlık ve hayal kırıklığı bazen kaygı bozukluğuna ya da özgüven eksikliğine neden olabilmektedir.
Özgül Öğrenme Güçlüğü tanısı almış çocuklar çoğu şeyi ters algılayabilirler.

Leave a Reply