0535 277 7626 - Serinyol mahallesi, Ertaş caddesi no:11 Serinyol, Hatay, TÜRKİYE
0535 277 7626 - Serinyol mahallesi, Ertaş caddesi no:11 Serinyol, Hatay, TÜRKİYE

Okuma Yazma Geriliği

KİŞİLİK DEĞERLENDİRMESİ

Evlilik terapisi, evlilik terapistinin teorik anlayışına göre farklı şekillerde gerçekleştirilebilir. Lİteratürde tanımlanan bazı evlilik terapisi modellerini şöyle sıralayabiliriz. 
Bireysel evlilik terapisi: Bu terapi şeklinde, eşlerin her biri evlilikleriyle ilgili bireysel terapiye dahil olurlar. Eşler aynı terapistten terapi görebilirler, ki buna eş zamanlı (concurrent) terapi denir. Eşlerin farklı terapistlerden terapi gördüğü modele ise ortaklaşa (colloborative) terapi denir. 
Birleşmiş (conjoint) terapi: Birleşmiş terapide, eşler terapiye birlikte katılır. Bu katılım bir terapistle gerçekleşebileceği gibi iki terapistle de (biri kadın biri erkek) gerçekleşebilir. 
Grup terapisi: Grup terapisine birkaç evli çift, birlikte dahil olur. Terapiyi bir ya da iki terapist yürütebilir.