0535 277 7626 - Serinyol mahallesi, Ertaş caddesi no:11 Serinyol, Hatay, TÜRKİYE
0535 277 7626 - Serinyol mahallesi, Ertaş caddesi no:11 Serinyol, Hatay, TÜRKİYE

Hafif Düzeyde Zihinsel Yetersizliğin Özellikleri

Hafif Düzeyde Zihinsel Yetersizliğin Özellikleri
HAYATI PAYLAŞMAK İÇİN ENGEL YOK..
– Geç ve güç öğrenirler.
– Dikkatleri kısa süreli ve dağınıktır. İlgi alanları dardır.
– Kısa süreli belleklerinde problem vardır. Kısa süreli bellekten uzun süreli belleğe geçiş yapamazlar, zorlanırlar.
– Akademik başarıları normal gelişim gösteren bireylerden gerilik gösterirler.
– Kişisel, sosyal özelliklerinde ve davranışlarında bazı problemler gösterebilirler.
– Dil ve konuşma bozuklukları yaygındır.
– İş edinmede ve bu işi sürdürmede problemleri vardır.
– Unutkandırlar.
– Güdülenme eksikliği vardır.
– Başarısızlık daha çok okumada, okuduğunu anlama ve anlatmadadır.
– Genelleme yapamazlar.
– Öğrendiklerini çabuk unuturlar.
– Genellikle kendilerinden yaşça küçük çocuklarla iletişim kurarlar.

Leave a Reply