0535 277 7626 - Serinyol mahallesi, Ertaş caddesi no:11 Serinyol, Hatay, TÜRKİYE
0535 277 7626 - Serinyol mahallesi, Ertaş caddesi no:11 Serinyol, Hatay, TÜRKİYE

Category

Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Destek Eğitim Programı

Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Destek Eğitim Programı

18
Eyl

Çocukluğun Dezintigratif Bozukluğu (Heller Sendromu) – Nedenleri ve Tedavisi

Çocukluğun Dezintegratif Dozukluğu (ÇDB) – Heller Sendromu – Nedenleri Tedavisi NEDENLERİ Çocukluğun dezintegratif bozukluğunun tam nedenleri hâlâ bilinememektedir. Bazen ÇDB aniden günler ya da haftalar süren kısa bir zaman içinde ortaya çıkar bazen de çok uzun bir dönem sonunda görülür. Bir araştırma ÇDB tanısı konmuş çocukların incelenmesi sonucunda herhangi bir nedenin tam olarak bulunamadığı ancak...
Read More
18
Eyl

Çocukluğun Dezintigratif Bozukluğu (Heller Sendromu) – Belirtileri

Çocukluğun Dezintegratif Dozukluğu (ÇDB) – Heller Sendromu – Belirtileri Çocukluğun dezintegratif bozukluğundan etkilenen bir çocuk genellikle iki yaşına kadar normal bir gelişim gösterir ve akranlarına uygun sözel ya da sözel olmayan iletişim becerileri, sosyal ilişkiler, motor becerileri kazanır. Ancak iki yaşından on yaşına kadar kazanılan beceriler aşağıdaki altı işlevsel alandan en az ikisinde tamamen kaybedilir:...
Read More
18
Eyl

Çocukluğun Dezintigratif Bozukluğu (Heller Sendromu)

Çocukluğun Dezintegratif Dozukluğu (ÇDB) – Heller Sendromu Çocukluğun dezintegratif bozukluğu (ÇDB), ya da Heller sendromu, Dezintegratif psikoz adlarıyla da anılır. 3 yaşından sonraçocukların dil, sosyal işlev, ve motor becerilerinin gelişiminde gecikmeler olarak görülen ve ender rastlanan bir durumdur. Araştırmacılar bu durumun nelerden kaynaklandığını henüz bulamamıştır. ÇDB, otizm ile bazı benzerlikler gösterir ancak becerilerde gerileme görülmeden...
Read More
18
Eyl

Rett Sendromu aşamaları nelerdir?

Yaygın Gelişimsel Bozukluklar – RETT Sendromu Aşamaları Evre I Erken başlangıçlı Evre Yaş: 6 ay 1,5 Süre: Aylar Evre II Hızlı tahribatlı aşama Yaş: 1 ila 4 yıl Süre: Ay Hafta Evre III Plato aşaması Yaş: Okul öncesinden yetişkinliğe Evre IV Geç Motor Bozulma Aşaması Yaş: 5-25+ Süre: on yıllar
Read More
18
Eyl

Rett Sendromu ve Otizm arasındaki fark nedir?

RETT Sendromu ile OTİZM Arasındaki farklar nelerdir? MECP2 gen mutasyonu en sık kız çocuklarında bulunur ama otizm daha çok erkek çocuklarında rastlanır. Her iki sendromda da, konuşma ve duygusal temas becerilerinde bozulmalar görülür. Ancak, RS li kadınlarda baş büyüme hızının yavaşlaması, amaçlı el becerilerinin kaybı, hareketlilik, düzensiz solunum paternlerini de içerir ve bu açıdan otizmde...
Read More
18
Eyl

Rett Sendromu Tanı Kriterleri Nelerdir?

Yaygın Gelişimsel Bozukluklar – RET Sendromu Tanı Kriterleri Nelerdir? Diğer özürlü koşulları hariç tuttuktan sonra Rett Sendromu’nun tanınabilmesi için gerekenler: 6 ila 18 aya kadar normal gelişimin gözlemlendiği süre, Normal kafa çeperi ile doğumu müteakip kafa büyüme oranında yavaşlama (3 ay – 4 yaş), Şiddetle bozulan, lisanı anlamlı kullanabilme ve anlamlı el becerilerinin yitirilmesi, zekada...
Read More
18
Eyl

Rett Sendromu Nedir?

Yaygın Gelişimsel Bozukluklar – RET Sendromu Nedir? Rett Sendromu, dünyada çeşitli ırklarda ve etnik gruplarda, özellikle kız çocuklarında görülen nörolojik bir rahatsızlıktır. Bu sendromun erkeklerde de görülebilir. Fakat erkek ceninlerde bu durum genellikle, annenin düşük yapması, doğum anında ölüm veya anne karnında erken ölüm gibi durumlarla sonuçlanmaktadır. RS, ilk defa 1983 yılında yayınlanan raporla, bir...
Read More
18
Eyl

Asperger Sendromu nasıl teşhis edilir?

Yaygın Gelişimsel Bozukluklar – ASPERGER Sendromu Nasıl Teşhis Edilir? Bir çocuk veya yetişkin okulda, işyeri veya kişisel yaşamlarında ciddi zorluklara sahiptir ve genelde Asperger sendromu sıklıkla tanı konmamış olarak yaşamına devam eder. Nitekim birçok yetişkin anksiyete ya da depresyon gibi ilgili sorunlar için yardım ararken Asperger sendromu tanısı alabilir. Teşhiste öncelik sosyal etkileşimlerdeki zorlukları dikkate...
Read More
18
Eyl

Asperger Sendromu (ASD) Nedir?

Yaygın Gelişimsel Bozukluklar – ASPERGER Sendromu Nedir? Asperger sendromu spektrum “yüksek fonksiyonlu” ucunda olduğu düşünülen bir yaygın gelişim bozukluğu (YGB) ‘dir. Aspergerli çocuk ve yetişkin sosyal etkileşimlerde zorluk ve tekrarlayıcı davranışlar sergilemektedir. Motor gelişim gecikebilir sakarlık veya koordinasyonsuzluk gibi sonuçlara neden olabilir. YGB’nin diğer formları (otizm, rett, dezintigratif, A tipi bozukluklar gibi) etkilenenler ile karşılaştırıldığında,...
Read More
18
Eyl

Otizm tanısı alan bir çocuk daha sonra bu spektrumdan çıkabilir mi?

Otizm tanısı alan bir çocuk daha sonra bu spektrumdan çıkabilir mi? Bilimsel çalışmalar ve gözlemler göstermektedir ki otizmden çıkma veya ilerleme gibi bir durum bazı koşullarda çok nadir olarak olabilmektedir. Çocuklukta otizm tanısı yanlış konulmuşsa ya da başarılı bir eğitim ve tedavi sonrasında artık tam olarak otizm kriterlerini karşılamıyorsa veya belirtiler hafiflediyse bu otizmden çıkmak...
Read More
1 2