0535 277 7626 - Serinyol mahallesi, Ertaş caddesi no:11 Serinyol, Hatay, TÜRKİYE
0535 277 7626 - Serinyol mahallesi, Ertaş caddesi no:11 Serinyol, Hatay, TÜRKİYE

Category

Özgül Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programı

Özgül Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programı

18
Eyl

Özgül Öğrenme Güçlüğü Olan Çocukların Ailelerine Öneriler

Özgül Öğrenme Güçlüğü Olan Çocukların Ailelerine Öneriler Her çocuğun ÖÖG’si farklıdır. Çocuğun güçlü ve güçsüz alanları belirlenip, çocuğa ona göre yaklaşılmalıdır. – ÖÖG olan çocuklar ne kadar belli etmeseler bile güçlüklerinin ve okuma yazma konusunda sınıftaki diğer arkadaşlarının gerisinde olduklarının farkındadırlar. Kendilerini kötü hissederler. Bu yüzden çocuklarda çoğu zaman kaçınma davranışı gözükür ve derslere katılmakta...
Read More
18
Eyl

Özgül Öğrenme Güçlüğü Nasıl Tedavi Edilir?

Özgül Öğrenme Güçlüğü Nasıl Tedavi Edilir? • Öğrenme güçlükleri tiplerinin( Disleksi, Disgrafi, Diskalkuli) tıbbi anlamda tedavi edilebilen bir problem değildir. Herhangi bir ilaç tedavisi yoktur. • ÖÖG tanısı almış çocuklar için özel yapılandırılmış eğitimler ve teknikler uygulanmalıdır. • Özgül Öğrenme Güçlüğü, Psiko- Eğitsel bir yaklaşımla ele alınmadığı takdirde kendiliğinden düzelmez ve bunun için özel eğitimler...
Read More
18
Eyl

Özgül Öğrenme Güçlüğü Olan Çocukların Özellikleri – Okuma Yazma Alanında

Özgül Öğrenme Güçlüğü Olan Çocukların Özellikleri – Okuma Yazma Alanında Okuma ve Yazma Alanında  • Okurken harflerin ya da sayıların yönünü ters yazma, kelimeleri sondan başa doğru yazma, • Kelimeleri tersten okuyup yazma, • Harf atlayarak, kelimeyi eksik yazma ya da kelimeye fazladan eklemeler yapma, • Özellikle noktalı ve noktasız harfleri karıştırma, • Okurken ya...
Read More
18
Eyl

DİSKALKULİ nedir?

Özgül Öğrenme Güçlüğü DİSGRAFİ (Matematik Alanında Güçlük) nedir? Bu çocuklar zeka düzeylerinin ve yaşlarından beklenenin belirgin derecede altında matematik yeteneğinin bulunması ile dikkat çekerler. Genellikle ilkokul 1 yada 2. sınıfta matematik kavramlarını anlama ve öğrenmedeki zorluk belirgin hale gelir. Türkçe ve sosyal dersleri ile kıyaslandığında matematikteki başarının oldukça düşük olduğu görülür. Matematik becerideki yetersizlik başta...
Read More
18
Eyl

DİSGRAFİ nedir?

Özgül Öğrenme Güçlüğü DİSGRAFİ (Yazma Alanında Güçlük) nedir? Yazma bozukluğu sıklıkla okuma bozukluğu ile birlikte görülür. Yazı yazarken belirgin harf, noktalama ve gramer hataları gözlemlenir. Bu çocuklarda aynı zamanda dili algılama ve anlatım bozukluklarına da rastlanır. Yazma güçlüğünde görülebilecek yazma hataları  Harf hataları yapma, birbirine benzeyen b-d, p-q, c-ç gibi harfleri ya da 6-9, 12-21...
Read More
18
Eyl

DİSLEKSİ nedir?

Özgül Öğrenme Güçlüğü DİSLEKSİ (Okuma Alanında Güçlük)nedir? Disleksi dinleme, konuşma, okuma, yazma, akıl yürütme ile matematik yeteneklerinin kazanılmasında ve kullanılmasında önemli güçlüklerle kendini gösteren bir öğrenme bozukluğudur. İlkokula başlayan disleksili çocuklarda eğitim alabilecek zihinsel gelişim henüz tamamlanmadıgı için okuyamazlar,yazamazlar ve matematiksel işlemleri kavramada zorluk çekerler. Ancak bu onların zeka düzeylerinde bir sorun olduğunu göstermez. Disleksi’li...
Read More
18
Eyl

Özgül Öğrenme Güçlüğü nedir?

Özgül Öğrenme Güçlüğü Özgül öğrenme güçlüğü (ÖÖG), bireylerin okuma, yazma, dinleme, anlama, kendini ifade etme ya da matematik alanında yaşıtlarına ve zekâsına göre beklenilenin önemli ölçüde altında olmasıdır. Özgül Öğrenme Güçlüğünün birkaç tipi vardır: • Disleksi: Okuma alanında güçlük • Disgrafi: Yazı alanında güçlük • Diskalkuli: Matematik alanında güçlük En sık görülen tipi ise Disleksidir....
Read More