0535 277 7626 - Serinyol mahallesi, Ertaş caddesi no:11 Serinyol, Hatay, TÜRKİYE
0535 277 7626 - Serinyol mahallesi, Ertaş caddesi no:11 Serinyol, Hatay, TÜRKİYE

Category

Bedensel Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı

Bedensel Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı

18
Eyl

Pediatrik Rehabilitasyon Süreci

Pediatrik Rehabilitasyon Süreci Pediatrik rehabilitasyon; çocuklarda prenatal(doğum öncesi), natal(doğum esnasında) ya da postnatal(doğum sonrasında) nedenlerle oluşabilen fiziksel, mental, duyu-algı ya da kognitif bozuklukların yarattığı özür ya da engel tablosunda bütüncül yaklaşımlar içeren bir kavramdır. Pediatrik rehabilitasyon; özürlü çocuğun fizyolojik, anatomik ve çevresel kısıtlılıkları içerisinde mümkün olabilen en üst fonksiyonel, psikososyal ve mesleki bağımsızlığa ulaştırılması olarak...
Read More
18
Eyl

Pediatrik Rehabilitasyon Nedir?

Pediatrik Rehabilitasyon nedir? Pediatrik rehabilitasyon; çocuklarda prenatal(doğum öncesi), natal(doğum esnasında) ya da postnatal(doğum sonrasında) nedenlerle oluşabilen fiziksel, mental, duyu-algı ya da kognitif bozuklukların yarattığı özür ya da engel tablosunda bütüncül yaklaşımlar içeren bir kavramdır. Pediatrik rehabilitasyon; özürlü çocuğun fizyolojik, anatomik ve çevresel kısıtlılıkları içerisinde mümkün olabilen en üst fonksiyonel, psikososyal ve mesleki bağımsızlığa ulaştırılması olarak...
Read More
18
Eyl

Fizyoterapinin amaçları nelerdir?

Fizyoterapinin Amaçları nedir? Fizyoterapide amaç bireyin yaşamsal faktörleri ve gündelik hareketlerini sağlıklı bir şekilde yerine getirebilmesidir. Fizyoterapi ve rehabilitasyon kişinin sadece fiziksel sağlığını değil aynı zamanda duygu durum ve sosyal ilişkilerini de geri kazandırmayı amaçlar.
Read More
18
Eyl

Fizyoterapi Nedir?

Fizyoterapi nedir? Fizik tedavi ve rehabilitasyon ya da bir diğer adıyla fizyoterapi, kişinin yaralanma, hastalık, travma ya da yaşlılık gibi nedenlerle fonksiyonel hareketlerinde meydana gelen kayıplarının tedavisi ve rehabilitasyonu üzerine yoğunlaşan bir tıp alanıdır. Uzman hekim tarafından konulan tanı sonrasında fizyoterapist hastaya uygun egzersiz ve rehabilitasyon programını belirler. Fakat rehabilitasyon bir ekip işidir ve bu...
Read More