0535 277 7626 - Serinyol mahallesi, Ertaş caddesi no:11 Serinyol, Hatay, TÜRKİYE
0535 277 7626 - Serinyol mahallesi, Ertaş caddesi no:11 Serinyol, Hatay, TÜRKİYE

Özgül Öğrenme Güçlüğü DİSGRAFİ (Yazma Alanında Güçlük) nedir?
Yazma bozukluğu sıklıkla okuma bozukluğu ile birlikte görülür. Yazı yazarken belirgin harf, noktalama ve gramer hataları gözlemlenir. Bu çocuklarda aynı zamanda dili algılama ve anlatım bozukluklarına da rastlanır.
Yazma güçlüğünde görülebilecek yazma hataları 
Harf hataları yapma, birbirine benzeyen b-d, p-q, c-ç gibi harfleri ya da 6-9, 12-21 gibi sayıları karıştırma ve birini diğerinin yerine yazma
Noktalı ve noktasız harfleri karıştırma (o-ö, u-ü)
Heceleme hataları ve bir kelimeyi bölerek yazma
Noktalama işaretlerini kullanmama
Çok karışık ve kötü yazma
İlkokula yeni başlayan çocuk başlangıçta yazarken zorlanabilir. Gelişimi ve ince motor becerileri geri olan çocuklarda zorlanma daha çok yaşanır ve daha uzun sürer.
Bu çocukların kalem tutmaları zordur ve yaşıtlarına göre daha yavaş yazarlar.
Bu çocukları yavaş ve çirkin yazdıkları için çok fazla eleştirmek ve onları diğer çocuklarla kıyaslamak çocukta öz güven eksikliğine sebep olarak problemi kökleştirir.

Leave a Reply