Çocukluğun Dezintigratif Bozukluğu (Heller Sendromu) – Belirtileri – Altın Adımlar – Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Hatay
0535 277 7626 - Serinyol mahallesi, Ertaş caddesi no:11 Serinyol, Hatay, TÜRKİYE
0535 277 7626 - Serinyol mahallesi, Ertaş caddesi no:11 Serinyol, Hatay, TÜRKİYE

Çocukluğun Dezintigratif Bozukluğu (Heller Sendromu) – Belirtileri

Çocukluğun Dezintegratif Dozukluğu (ÇDB) – Heller Sendromu – Belirtileri
Çocukluğun dezintegratif bozukluğundan etkilenen bir çocuk genellikle iki yaşına kadar normal bir gelişim gösterir ve akranlarına uygun sözel ya da sözel olmayan iletişim becerileri, sosyal ilişkiler, motor becerileri kazanır.
Ancak iki yaşından on yaşına kadar kazanılan beceriler aşağıdaki altı işlevsel alandan en az ikisinde tamamen kaybedilir:
– Dil becerileri
– Alıcı dil becerileri
– Sosyal beceriler ve kendine bakabilme becerileri
– Tuvaletini tutabilme
– Oyun becerileri
– Motor beceriler
Aşağıdaki alanların en az ikisinde de normal işlev eksikliği ya da bozukluklar görülür:
– Sosyal etkileşim
– İletişim
– Yineleyici davranış ve ilgi modelleri

Leave a Reply