0535 277 7626 - Serinyol mahallesi, Ertaş caddesi no:11 Serinyol, Hatay, TÜRKİYE
0535 277 7626 - Serinyol mahallesi, Ertaş caddesi no:11 Serinyol, Hatay, TÜRKİYE

By

altinadimlar
18
Eyl

DİSKALKULİ nedir?

Özgül Öğrenme Güçlüğü DİSGRAFİ (Matematik Alanında Güçlük) nedir? Bu çocuklar zeka düzeylerinin ve yaşlarından beklenenin belirgin derecede altında matematik yeteneğinin bulunması ile dikkat çekerler. Genellikle ilkokul 1 yada 2. sınıfta matematik kavramlarını anlama ve öğrenmedeki zorluk belirgin hale gelir. Türkçe ve sosyal dersleri ile kıyaslandığında matematikteki başarının oldukça düşük olduğu görülür. Matematik becerideki yetersizlik başta...
Read More
18
Eyl

DİSGRAFİ nedir?

Özgül Öğrenme Güçlüğü DİSGRAFİ (Yazma Alanında Güçlük) nedir? Yazma bozukluğu sıklıkla okuma bozukluğu ile birlikte görülür. Yazı yazarken belirgin harf, noktalama ve gramer hataları gözlemlenir. Bu çocuklarda aynı zamanda dili algılama ve anlatım bozukluklarına da rastlanır. Yazma güçlüğünde görülebilecek yazma hataları  Harf hataları yapma, birbirine benzeyen b-d, p-q, c-ç gibi harfleri ya da 6-9, 12-21...
Read More
18
Eyl

DİSLEKSİ nedir?

Özgül Öğrenme Güçlüğü DİSLEKSİ (Okuma Alanında Güçlük)nedir? Disleksi dinleme, konuşma, okuma, yazma, akıl yürütme ile matematik yeteneklerinin kazanılmasında ve kullanılmasında önemli güçlüklerle kendini gösteren bir öğrenme bozukluğudur. İlkokula başlayan disleksili çocuklarda eğitim alabilecek zihinsel gelişim henüz tamamlanmadıgı için okuyamazlar,yazamazlar ve matematiksel işlemleri kavramada zorluk çekerler. Ancak bu onların zeka düzeylerinde bir sorun olduğunu göstermez. Disleksi’li...
Read More
18
Eyl

Özgül Öğrenme Güçlüğü nedir?

Özgül Öğrenme Güçlüğü Özgül öğrenme güçlüğü (ÖÖG), bireylerin okuma, yazma, dinleme, anlama, kendini ifade etme ya da matematik alanında yaşıtlarına ve zekâsına göre beklenilenin önemli ölçüde altında olmasıdır. Özgül Öğrenme Güçlüğünün birkaç tipi vardır: • Disleksi: Okuma alanında güçlük • Disgrafi: Yazı alanında güçlük • Diskalkuli: Matematik alanında güçlük En sık görülen tipi ise Disleksidir....
Read More
18
May

İşitme Engeli Nedir?

İşitme engeli nedir? İşitme engeli; işitme kaybının getirmiş olduğu iletişim sorunlarının oluşturduğu bir engel durumudur. İşitmesinin tamamını ya da bir kısmını kaybetmiş kişileri işitme kayıplı olarak tanımlayabiliriz. Doğuştan ya da sonradan olması, sözel dili öğrenmeden önce veya öğrendikten sonra olması gibi etmenler işitme kayıplı bireyin sözel dili kazanımında önemli bir etken olmuştur. Tam İşitme Kayıpları...
Read More
17
May

İşitme Engeline Neden Olabilecek Etkenler

– Genetik etkenler – Akraba evlilikleri – Kan uyuşmazlığı – Hamilelik ya da doğumda yaşanan komplikasyonlar – Çocuklukta ya da ileri yaşlarda geçirilen ateşli hastalıklar (menenjit, kabakulak, kızamık vs.) – Kulak zarını ya da işitme duyusunu etkileyen darbe ve kazalar – Yaşlılık İşitme kaybına neden olan etkenleri ortadan kaldırmaya çalışarak işitme kayıplı bireylerin sayısını azaltmak...
Read More
16
May

 İşitme Cihazı Nedir?

İşitme Cihazı Nedir? İşitme cihazları özellikle kısmı işitme kayıpları için önemli bir yardımcı alet olup, mevcut duyma yeteneğinin biraz daha artırılmasını sağlar. İşitme cihazları ortamdaki Sesleri yükselterek duymayı kolaylaştırır. Son zamanlarda yaygınlaşan dijital cihazlar hem gürültüyü bastırıp hem de konuşma seviyesini yükselttiği için sevindirici bir gelişmedir. Ancak unutulmamalıdır ki hiçbir işitme cihazı normal duyan kulak...
Read More
15
May

İşitme Engelliler Dudak Okuma Yöntemi

Dudak Okuma Yöntemi Nedir? İşitme engelliler dudak okuma yöntemiyle konuşabilen insanlarla iletişim kurabilirler. Dudağınızın hareketini izleyerek dediklerinizi anlayabilirler. Ancak unutmayın Sesler %40 oranında görsel olarak algılanabilir. Dolayısıyla dudak okuma tahmine dayalı bir iletişim yöntemidir. Konuştuklarınızdan anlaşılan kelimeler yardımıyla ne demek istediklerinizi anlamaya çalışmak, her zaman sağlıklı bir iletişim yöntemi olmadığından mümkünse kolayca anlaşılır bir dille...
Read More
14
May

İşaret Dili

İşaret Dili Yöntemi Nedir? İşaret Dili El hareketleriyle ve yüz ifadeleriyle oluşturulmuş kendisine özgü bir dil bilgisi olan bir dildir. Her ulusun kendine ait bir işaret dili vardır. Jestlerden farklı olarak kendine özgü kalıplaşmış işaretler içermektedir. Bazı işaretler simgesel (ikonik) olmakla beraber bazı işaretler kesinlikle simgesel değildir. İşitme engeli bireylerle iletişim kurarken dikkat edilecek hususlar:...
Read More
1 2 3 4