0535 277 7626 - Serinyol mahallesi, Ertaş caddesi no:11 Serinyol, Hatay, TÜRKİYE
0535 277 7626 - Serinyol mahallesi, Ertaş caddesi no:11 Serinyol, Hatay, TÜRKİYE

Day

Eylül 18, 2017
18
Eyl

DİSKALKULİ nedir?

Özgül Öğrenme Güçlüğü DİSGRAFİ (Matematik Alanında Güçlük) nedir? Bu çocuklar zeka düzeylerinin ve yaşlarından beklenenin belirgin derecede altında matematik yeteneğinin bulunması ile dikkat çekerler. Genellikle ilkokul 1 yada 2. sınıfta matematik kavramlarını anlama ve öğrenmedeki zorluk belirgin hale gelir. Türkçe ve sosyal dersleri ile kıyaslandığında matematikteki başarının oldukça düşük olduğu görülür. Matematik becerideki yetersizlik başta...
Read More
18
Eyl

DİSGRAFİ nedir?

Özgül Öğrenme Güçlüğü DİSGRAFİ (Yazma Alanında Güçlük) nedir? Yazma bozukluğu sıklıkla okuma bozukluğu ile birlikte görülür. Yazı yazarken belirgin harf, noktalama ve gramer hataları gözlemlenir. Bu çocuklarda aynı zamanda dili algılama ve anlatım bozukluklarına da rastlanır. Yazma güçlüğünde görülebilecek yazma hataları  Harf hataları yapma, birbirine benzeyen b-d, p-q, c-ç gibi harfleri ya da 6-9, 12-21...
Read More
18
Eyl

DİSLEKSİ nedir?

Özgül Öğrenme Güçlüğü DİSLEKSİ (Okuma Alanında Güçlük)nedir? Disleksi dinleme, konuşma, okuma, yazma, akıl yürütme ile matematik yeteneklerinin kazanılmasında ve kullanılmasında önemli güçlüklerle kendini gösteren bir öğrenme bozukluğudur. İlkokula başlayan disleksili çocuklarda eğitim alabilecek zihinsel gelişim henüz tamamlanmadıgı için okuyamazlar,yazamazlar ve matematiksel işlemleri kavramada zorluk çekerler. Ancak bu onların zeka düzeylerinde bir sorun olduğunu göstermez. Disleksi’li...
Read More
18
Eyl

Özgül Öğrenme Güçlüğü nedir?

Özgül Öğrenme Güçlüğü Özgül öğrenme güçlüğü (ÖÖG), bireylerin okuma, yazma, dinleme, anlama, kendini ifade etme ya da matematik alanında yaşıtlarına ve zekâsına göre beklenilenin önemli ölçüde altında olmasıdır. Özgül Öğrenme Güçlüğünün birkaç tipi vardır: • Disleksi: Okuma alanında güçlük • Disgrafi: Yazı alanında güçlük • Diskalkuli: Matematik alanında güçlük En sık görülen tipi ise Disleksidir....
Read More
1 2 3 4