0535 277 7626 - Serinyol mahallesi, Ertaş caddesi no:11 Serinyol, Hatay, TÜRKİYE
0535 277 7626 - Serinyol mahallesi, Ertaş caddesi no:11 Serinyol, Hatay, TÜRKİYE

Day

Eylül 18, 2017
18
Eyl

Duyu Bütünleme Bozukluğu Belirtileri Nelerdir ?

Duyu Bütünleme Bozukluğu Belirtileri Nelerdir ?  Duyu Bütünleme bozukluğu olan çocuklar nasıl tanınır?  Duyu bütünleme terapisi konusunda eğitim almış fizyoterapist çocuğun davranış ve becerilerini gözlemleyerek ve test ederek problemin varlığını belirler. Duyu Bütünleme bozukluğunun erken belirtileri : • Bebeklik döneminde zamanında dönme, emekleme ve yürüme becerisini kazanamamak • Bisikletin pedallarını çevirmede yaşıtlarına göre beceriksizlik, •...
Read More
18
Eyl

Duyu Bütünleme Bozukluğu Nedir?

Duyu Bütünleme Bozukluğu Nedir?  Normal olarak algılanması gereken duyusal uyaranlara normalin üzerinde yada normalin altında cevap vermek, duyusal uyaran arayışı içinde olmakla gözlemlenen modülasyon problemi, duyusal uyaranları ayırt etme sorunu olarak gözlemlenen diskriminasyon problemi ve duyusal sorunlardan kaynaklanan fiziksel- motor planlama- koordinasyon problemine duyusal bütünleme bozukluğu denir.
Read More
18
Eyl

Duyu Bütünleme Nedir ?

Duyu Bütünleme Nedir ? Çevremizdeki uyaranlar ve duyu organları yolu ile algıladığımız bilgiler bizim çevremizi ve kendimizi tanımamızı sağlar. Bu bilgileri bir araya getirerek bütün oluşturmak yani bilgiyi işlemek ve kullanmaya hazır hale getirmek duyu bütünlemesi olarak adlandırılır ve bütün bu oluşum merkezi sinir sistemi tarafından kontrol edilir. Bir tek duyudan alınan mesajlar öğrenmemiz için...
Read More
18
Eyl

Hafif Düzeyde Zihinsel Yetersizliğin Özellikleri

Hafif Düzeyde Zihinsel Yetersizliğin Özellikleri HAYATI PAYLAŞMAK İÇİN ENGEL YOK.. – Geç ve güç öğrenirler. – Dikkatleri kısa süreli ve dağınıktır. İlgi alanları dardır. – Kısa süreli belleklerinde problem vardır. Kısa süreli bellekten uzun süreli belleğe geçiş yapamazlar, zorlanırlar. – Akademik başarıları normal gelişim gösteren bireylerden gerilik gösterirler. – Kişisel, sosyal özelliklerinde ve davranışlarında bazı...
Read More
18
Eyl

Hafif Düzeyde Zihinsel Yetersizlik

Hafif Düzeyde Zihinsel Yetersizlik HAYATI PAYLAŞMAK İÇİN ENGEL YOK.. Hafif düzeyde zihinsel yetersizlik; bireyin temel okuma- yazma ve sayma becerilerini kazanmasında ortaya çıkan gecikme durumu olarak tarif edilmektedir. Bu gruba giren çocuklar normal sınıflarda kaynaştırma yoluyla eğitim ve öğretimlerine devam ederler. Hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan çocuklar okula başlayana hatta ileri sınıflara kadar farkına varılmazlar; çünkü...
Read More
18
Eyl

Zihinsel Yetersizliğin Olası Nedenleri

Zihinsel Yetersizliğin Olası Nedenleri Zihinsel yetersizlik pek çok etkenin ya da özelliğin bir araya gelmesi sonucu oluşmaktadır. Bu etkenler doğum öncesi, doğum sırasında ve doğum sonrasında bireyde zihinsel yetersizliklere neden olabilir. Doğum Öncesi Nedenler Doğum öncesinde annenin geçirmiş olduğu bir takım hastalıklar (ateşli hastalıklar, toksoplazma gibi bulaşıcı hastalıklar), annenin hamileliği sırasında kullanmış olduğu bir takım...
Read More
18
Eyl

Zihinsel Yetersizliği Olan Bireylerin Özellikleri

Zihinsel Yetersizliği Olan Bireylerin Özellikleri Dikkat: Zihinsel yetersizliği olanlarda dikkat problemleri yaygın olarak görülmektedir. Bireylerin öğrenme problemlerinin önemli bir bölümü dikkat problemlerinden kaynaklanmaktadır. Genel olarak dikkatleri dağınık ve kısa sürelidir. Bellek: Zihinsel yetersizliği olan bireylerin pek çoğu hatırlamada güçlük çeker. Görsel ve işitsel algıları zayıftır. Bellekle ilgili yaşadıkları en önemli problem öğrendikleri bilgileri kısa süreli bellekten uzun...
Read More
18
Eyl

Zihinsel Engellilik Nedir?

Zihinsel Engelliler Zeka; Doğuştan var olan ve hayat boyunca deneyimlerle gelişen problem çözme gücüdür. Bu güçle insan kendisini ve çevresini anlar, olayları muhakeme eder, sonuçlar çıkarır ve uyumla hayatını devam ettirir. Zihinsel Engellilik; doğum öncesi, doğum sırası ve doğum sonrasında çeşitli nedenlere bağlı, genel zihinsel işlevlerde normallerden önemli derecede gerilik ve bunun yanı sıra uyumsal davranışlarda da...
Read More
18
Eyl

Pediatrik Rehabilitasyon Süreci

Pediatrik Rehabilitasyon Süreci Pediatrik rehabilitasyon; çocuklarda prenatal(doğum öncesi), natal(doğum esnasında) ya da postnatal(doğum sonrasında) nedenlerle oluşabilen fiziksel, mental, duyu-algı ya da kognitif bozuklukların yarattığı özür ya da engel tablosunda bütüncül yaklaşımlar içeren bir kavramdır. Pediatrik rehabilitasyon; özürlü çocuğun fizyolojik, anatomik ve çevresel kısıtlılıkları içerisinde mümkün olabilen en üst fonksiyonel, psikososyal ve mesleki bağımsızlığa ulaştırılması olarak...
Read More
18
Eyl

Pediatrik Rehabilitasyon Nedir?

Pediatrik Rehabilitasyon nedir? Pediatrik rehabilitasyon; çocuklarda prenatal(doğum öncesi), natal(doğum esnasında) ya da postnatal(doğum sonrasında) nedenlerle oluşabilen fiziksel, mental, duyu-algı ya da kognitif bozuklukların yarattığı özür ya da engel tablosunda bütüncül yaklaşımlar içeren bir kavramdır. Pediatrik rehabilitasyon; özürlü çocuğun fizyolojik, anatomik ve çevresel kısıtlılıkları içerisinde mümkün olabilen en üst fonksiyonel, psikososyal ve mesleki bağımsızlığa ulaştırılması olarak...
Read More
1 2 3 4