0535 277 7626 - Serinyol mahallesi, Ertaş caddesi no:11 Serinyol, Hatay, TÜRKİYE
0535 277 7626 - Serinyol mahallesi, Ertaş caddesi no:11 Serinyol, Hatay, TÜRKİYE

DEĞERLERİMİZ – İLKELERİMİZ
Amacımız özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin, kendilerine özgü farklılıkları dikkate alarak; onlar için en uygun eğitim programı belirlemek, uygulamak ve bunun için en uygun eğitim ortamını yaratmaktır, çocuklarımızı gelecekte kendilerine yetebilen, güvenen ve kendi gerçek potansiyellerini ortaya çıkarabilmiş bireyler olarak topluma kazandırmaktır.
Öğrencilerimizin;
Yaşamın bir parçası olmalarını sağlamak,
Fiziksel, zihinsel, duygusal, sosyal, kültürel potansiyellerini ortaya çıkarmak,
Kendilerine yetebilen ve kendilerini ifade edebilen bireyler olarak; topluma yararlı çağdaş bilgi ve beceriler kazanmalarını sağlamak,
İhtimal ve istismar edilmelerini önlemek,
Farklılıklarını kabullenerek diğer çocuklarla uyum göstermelerini sağlamak,
Gelecekte çalışma hayatında yer almalarına katkıda bulunmak,
Sevecen, hoşgörülü, üretken, yaratıcı bireyler olarak yetişmelerini desteklemek,

TEMEL İLKEMİZ OLACAKTIR.

MİSYONUMUZ
Altın Adımlar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi olarak Biz;
Tüm bireylerin;
Sunduğumuz hizmetlerden yararlanması,
Toplum yaşamına uyum sağlaması,
Yapabileceklerinin en iyisini yapması,
Yaşadıklarının ve hissettiklerinin toplum tarafından kabullenilmesi, yüreklerindeki sesin duyurulması,
Özel gereksinimli tüm bireylerin bağımsız yaşayabilmeleri için gerekli olan becerileri kazanımlarını sağlamak,
Aile gereksinimlerini karşılamak ve onları desteklemek,
Özel gereksinimli bireyler ve özel eğitim hakkında toplumu bilgilendirmek,
Özel gereksinimli bireylerin gereksinimlerinin en az kısıtlayıcı ortamda karşılanmasını sağlamak için,
Özel gereksinimli çocuklara ve ailelerine destek hizmetlerini sağlamak,
Sağlık, sevgi ve hoşgörüyle beslenen toplumsal bir bilinç ile desteklenmesi için varız.

VİZYONUMUZ
Biz;
Eğitimi temel ihtiyaç kabul eden,
Öğrencilerine ve velilerine her türlü eğitim fırsatını tanıyan,
Gelişmeyi ve öğrenmeyi karşılıklı olarak destekleyen,
Tüm fikirlere açık olan,
Doğruları yaptığında tepkilerden korkmayan,
İletişime önem veren,
Yüksek moral gücüne sahip,
Her gün daha iyiye ulaşmak için çalışan,
Her veliye, en değerli varlığını bize emanet etmenin güven, huzur ve mutluluğunu yaşatan bir ekibiz.